Klauzula Obowiązku Informacyjnego

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Drodzy Państwo.

W związku z wejściem w życie, 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO), informujemy, że zgodnie z art. 13 ustawy 1 RODO Państwa dane osobowe, lub Państwa Przedstawicieli, są przetwarzane zgodnie z artykułem 6 ustawy 1, pkt. a,b,c i f RODO:

- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy- na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz w celu realizacji umowy,

- w celach marketingowych,

- w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Administratorem Waszych danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MAGOT mgr inż. Jan Bożek z siedzibą w Poraju, 42-360 przy ul. Leśnej 71, Oddział: 42-300 Myszków ul. Kościuszki 8. 

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, oraz zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych w tym zakresie.  

  2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów biznesowych.   

  3. Wasze dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na nasze zlecenie: podwykonawcom naszych usług, oraz podmiotom zapewniającym firmie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające bieżącą działalność np.: dostawcy usług teleinformatycznych, usług prawniczych, firmy kurierskie i pocztowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania- oczywiście tylko jeżeli wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę  prawną

  4. Jako administrator Waszych danych, zapewniamy prawo dostępu do Waszych danych, możecie je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Wam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

 

Z powyższych praw będą Państwo mogli skorzystać za pomocą:

- adresu mailowego: 

 

-adresu korespondencyjnego: PHU Magot mgr inż. Jan Bożek, ul. Kościuszki 8, 42-300 Myszków,

- lub telefonicznie pod nr: 34 313 50 24

 

  1. Wasze dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej.