Rental

Wynajem odzieży roboczej

Rental jest to pakiet usług, który jest atrakcyjnym uzupełnieniem oferty. Nasza usługa polega na kompleksowym zaspokojeniu potrzeb naszych klientów związanych z odzieżą roboczą oraz systemem jej wynajmu.

Podstawą naszej koncepcji jest:
  • dostarczenie w formie wynajmu odpowiedniej ilości kompletów odzieży roboczej w ustalonych terminach,
  • częstotliwość wymiany odzieży 2, 3 razy w miesiącu,
  • indywidualne dopasowanie i personalne oznakowanie odzieży dla pracowników Państwa firmy,
  • regularna wymiana odzieży zabrudzonej na czystą transportem naszej firmy,
  • naprawa uszkodzeń odzieży roboczej,
  • wymiana odzieży zużytej na odzież nową,
  • wynajem szafek odzieżowych na odzież czystą oraz na odzież zabrudzoną.

Wynajem odzieży wraz z opcją prania i serwisowania (pełny pakiet)

Pranie i konserwacja odzieży zakupionej przez klienta W pierwszym wariancie właścicielami odzieży jest firma Magot , która pobiera ryczałt za okres jednego miesiąca za wydzierżawioną odzież. Usługa ta obejmuje dostarczenie odzieży do szafek , odbiór odzieży brudnej, pranie, konserwacja, naprawa, wymiana odzieży.

Opcja druga obejmuje sprzedaż odzieży oraz usługę prania, konserwacji, naprawy oraz wymiany odzieży, która podobnie jest dostarczana do szafek i odbierana brudna . Opcja ta jest tańsza ponieważ usługę prania i konserwacji wykonujemy tylko za faktycznie praną odzież. Pracownik, który jest na chorobowym (urlopie) w okresie letnim i odda część garderoby (np. tylko spodnie ) lub pracownik który nie dokonał wrzucenia do brudownika odzieży. Takie czynności nie podlegają opłacie.

Z uwagi na dużą rotacje pracowników dostarczamy tzw. odzież buforową (odzież używaną) , która jest wyprana i wydezynfekowana. Jest ona stosowana tylko na okres dwóch miesięcy.

Po tym okresie jeżeli dany pracownik podpisze z Państwem umowę stałą wtedy doszywamy odzież docelową. W przypadku nie rozliczenia się pracownika z tej odzieży nie pobieramy żadnych opłat a jedynie zgodnie z cennikiem za usługę prania.

Pracownicy sezonowi

Dla pracowników sezonowych proponujemy odzież wykonaną
z materiałów zastępczych, które są tylko amortyzowane przez okres zatrudnienia pracownika sezonowego jednakże w okresie 3 lat.

Odzież tą zazwyczaj wykonujemy w innym kolorze lub w kolorze wybranym przez Państwa firmy w formie uproszczonej t.j.
bez dodatkowych kieszeń lub ich brakiem.

Nasza propozycja co do ilości kompletów na 1 osobę – 3 kpl

Skład

Proponowany przez nas skład materiałowy odzieży biorąc pod uwagę temp. 40 C w lecie – 65% Poliester / 35% Bawełna